+420 778 424 041

Váš nový domov Vás již očekává.

Najít nemovitost

Celkem 60 nemovitostí v databázi.

Naše služby

ikona

Nákup a prodej

Komplexní a kvalitní služby v oblasti nákupu a prodeje jsou naším základním stavebním kamenem při budování dlouhodobé spolupráce s našimi klienty. Neváhejte se na nás i Vy obrátit a zjistěte v čem Vám můžeme být nápomocni.

ikona

Financování

Nejnižší úroková sazba pro nás není prioritou, ale samozřejmostí. Prioritou pro nás zůstává vždy kvalitní servis a informovanost klienta v průběhu vyřizování financování. Vyřízení všech náležitostí s minimální spoluúčastí klienta.

ikona

Investiční poradenství

Považujete vlastní nemovitost za nejlepší investici nebo pouze diverzifikujete své portfólio? Pro naše klienty vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti včetně ekonomických propočtu o výhodnosti a návratnosti investice.

ikona

Developerské projekty

Developerským projektům dáváme tvář, společně s Vámi vytvoříme produkt, který bude pro klienty atraktivní. Zajistíme komplexní servis při prodeji projektu včetně jeho prvotní analýzy.

ikona

Výkup

Expresní výkup nemovitosti, při kterém je možné nemovitost i nadále využívat a dokonce jí po domluvené době odkoupit zpět! Využijte naši revoluční služby, která pomůže vyřešit vaší situaci, ale zároveň nepřijdete o střechu nad hlavou.

Zaujaly Vás naše komplexní
a profesionální služby?

Stačí když nám zavoláte nebo na sebe zanecháte kontakt s krátkým popisem vašeho požadavku a my zařídíme, aby se Vám ozval specialista na Vámi požadovanou oblast, se kterým jistě najdete odpovědi na všechny vaše otázky.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka služeb

Zanechte nám na sebe vaše jméno a kontaktní údaje a my se Vám brzy ozveme.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů je: Váš Konzultant Reality s.r.o. Roháčkova 120/23, 617 00 Brno IČ: 07693893

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů je: Váš Konzultant Reality s.r.o. Roháčkova 120/23, 617 00 Brno IČ: 07693893

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Souhlas bude proveden zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro zaslání pracovních příležitostí

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 1 roku.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.vaskonzultant.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@vaskonzultant.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) SVÝCH PRÁV PODLE UST. § 12 A § 21 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVÝCH PRÁV PODLE GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Developerské projekty

Rezidence Adamov

Rezidence Adamov

Smetanovo nám. 323/1
Adamov
Detail
Rezidence u svaté Anny

Rezidence u svaté Anny


Kutná Hora
Detail

Naše reference

Kontakty

Fakturační údaje

Váš Konzultant Reality s.r.o.
Roháčkova 120/23, 617 00 Brno
IČ: 07693893
DIČ: CZ07693893
Číslo účtu: 2601545021/2010

+420 778 424 041 reality@vaskonzultant.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109645.

Naše kanceláře

Váš Konzultant - Reality - kancelář Brno

Brno

Soukopova 528/3
602 00 Brno
Váš Konzultant - Reality - kancelář Most

Most

Jaroslava Průchy 1682/1
434 01 Most
Váš Konzultant - Reality - kancelář Ostrava

Ostrava

Poděbradova 909/41
702 00 Ostrava
Váš Konzultant - Reality - kancelář Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Pařížská 538/19
400 01 Ústí nad Labem
Váš Konzultant - Reality - kancelář Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Dolní 211/38
591 01 Žďár nad Sázavou
Váš Konzultant - Reality - kancelář Nový Jičín

Nový Jičín

K Nemocnici 168/18
741 01 Nový Jičín