+420 778 424 041
Knihovna

CHCI PRODAT

Naše komplexní služby vám pomohou dosáhnout úspěšného
a výhodného prodej nemovitostí

Popsali jsme pro vás celý náš prodejní proces a pokud se vám náš přístup líbí, tak se nám ozvěte a společně vymyslíme prodejní strategii i pro vaší nemovitost.

Ikona timeline

ZJIŠTĚNÍ PŘÁNÍ A POTŘEB

Jsme lidé, a proto je důležité se v první řadě vzájemně poznat. Každý má svůj důvod, proč nemovitost prodává. Znát Vaše přání, potřeby a očekávání je nesmírně důležité. Proč? Budeme znát Váš příběh. Příběh Vaší nemovitosti. Teprve poté můžeme být Vaším partnerem při prodeji.

STANOVENÍ PRODEJNÍ CENY

Zkušenosti, tým profesionálů, nejmodernější technologie a zdravý selský rozum. Pomocí těchto aspektů nastavíme optimální cenu pro prodej Vaší nemovitosti.

STRATEGIE PRODEJE

Víme už proč, teď společně vymyslíme jak. Rozhoduje rychlost, nejvyšší nabídka, specifika zájemce nebo například diskrétnost? Společnými silami doladíme prodejní strategii k naprosté dokonalosti.

PŘÍPRAVA PRODEJE

Naaranžujeme Vaši nemovitost s odborníkem na interiérový design a plně tak naplníme potenciál Vaší nemovitosti. Profesionální fotografie, chytlavý popisek, video prohlídka, 3D sken, interaktivní mapa nebo natáčení dronem - díky nejmodernějším postupům vytvoříme jedinečnou prezentaci.

NABÍDKA POTENCIÁLNÍM ZÁJEMCŮM

NABÍDKA POTENCIÁLNÍM ZÁJEMCŮM

Díky synergickému propojení finančních a realitních služeb dokážeme Vaši nemovitost nabídnout širokému spektru našich stávajících klientů a investorů. Samozřejmostí je, že nabídku zveřejníme na významných realitních serverech.

PROHLÍDKY NEMOVITOSTI

Říká se, že emoce prodávají, a my jsme přesvědčeni o tom, že u nemovitostí to platí dvojnásob. Profesionální makléř se postará o to, aby Vaše nemovitost byla představena v tom nejlepším světle. Důležitá je samozřejmě komunikace se zákazníky a příprava vhodných marketingových materiálů, které zájemce seznámí s Vaší nemovitostí co nejlépe.

VÝBĚR VHODNÉHO ZÁJEMCE

Ve chvíli, kdy máme dostatečná data z prohlídek, vybereme zájemce, který bude nejlépe odpovídat Vašim požadavkům. Samozřejmostí je, že klienta prověříme v rámci bonity pro hypoteční úvěr.

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

S vybraným zájemcem sepíšeme rezervační smlouvu a následně naši právníci připraví kompletní dokumentaci jako je kupní smlouva nebo advokátní úschova. Ve chvíli, kdy si obě strany odsouhlasí znění smluvní dokumentace, dojde k podpisu a poté vyřídíme veškerou administrativu spojenou s katastrálním úřadem a bankou.

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

Po převodu nemovitosti dojde k výplatě finančních prostředků na Váš účet a poté bude nemovitost oficiálně předána.Po úspěšném prodeji nemovitosti Vám také pomůžeme s přepisem energií a vyřešením daňových aspektů.

Zaujaly Vás naše komplexní
a profesionální služby?

Stačí když nám zavoláte nebo na sebe zanecháte kontakt s krátkým popisem vašeho požadavku a my zařídíme, aby se Vám ozval specialista na Vámi požadovanou oblast, se kterým jistě najdete odpovědi na všechny vaše otázky.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka služeb

Zanechte nám na sebe vaše jméno a kontaktní údaje a my se Vám brzy ozveme.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů je: Váš Konzultant Reality s.r.o. Roháčkova 120/23, 617 00 Brno IČ: 07693893

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů je: Váš Konzultant Reality s.r.o. Roháčkova 120/23, 617 00 Brno IČ: 07693893

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Souhlas bude proveden zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro zaslání pracovních příležitostí

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 1 roku.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.vaskonzultant.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@vaskonzultant.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) SVÝCH PRÁV PODLE UST. § 12 A § 21 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVÝCH PRÁV PODLE GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.